התקשר ל: 054-4280483 

תיכנון

יעוץ ופיקוח

ביצוע

הדרכה

כח רצון הוא מניע חזק יותר מהחשמל או מהרוח.  
(אלברט אינשטיין)

בטא תשתיות חשמל (ארנון בן טובים)

דפי נוסחאות

נוסחאון במכונות חשמל-הנדסאי חשמל

להלן LINK לקובץ נוסחאון במכונות חשמל  להנדסאי חשמל:
עבור הנושאים:
1. שנאים.
2. מנועים הסינכרונים.
3. מכונות לזרם ישר.
4. הינע.
5. מכונות סינכרוניות
.

http://files.webydo.com/153293/N.M-2.pdf

נוסחאון במערכות הספק ומתקני חשמל-הנדסאי חשמל

להלן LINK לקובץ נוסחאון במערכות הספק ומתקני חשמל להנדסאי חשמל:
עבור הנושאים:
1. זרמים והספקים בזרם חילופין.
2. רשתות חשמל.
3. זרמי קצר.
4. שיפור גורם ההספק.
5. ציוד בלוח חשמל.
6.מערכות הספק למתח גבוה.
7.תאורה.

http://files.webydo.com/153293/N.I.Elc-1.pdf

 נוסחאון במכונות חשמל חשמלאים מוסמכים וראשיים

להלן LINK לקובץ נוסחאון במכונות חשמל לחשמלאים מוסמכים וראשיים:
מאתר משרד התמ"ת.

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/378084C1-54B5-46E8-B1C7-3AB7147032C4/0/hemachineelectric.pdf


 נוסחאון במתקני חשמל ורשת חשמלאים מוסמכים וראשיים

להלן LINK לקובץ נוסחאון במתקני חשמל ורשת לחשמלאים מוסמכים וראשיים:
מאתר משרד התמ"ת.

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/D789D8F2-2028-4222-9CC7-F5114BEB4E3B/0/hemitkanelectric.pdf


 נוסחאון בתורת החשמל חשמלאים מוסמכים וראשיים

להלן LINK לקובץ נוסחאון בתורת החשמל לחשמלאים מוסמכים וראשיים:
מאתר משרד התמ"ת.

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/A5D42619-EA11-4200-82B5-A179A5C54CBE/0/heelectric.pdf


 נוסחאון במכונות חשמל והינע הנדסאים כיתה י"ג
להלן LINK לקובץ נוסחאון במכונות חשמל והינע  להנדסאים כיתה י"ג:
מאתר משרד החינוך.

http://www.elecompofakim.cet.ac.il/FileViewer.ashx?id=6975


 נוסחאון במכונות חשמל והינע הנדסאים כיתה י"ד
להלן LINK לקובץ נוסחאון במכונות חשמל והינע להנדסאים כיתה י"ד.
מאתר משרד החינוך.

http://www.elecompofakim.cet.ac.il/FileViewer.ashx?id=7302נוסחאון במערכות הספק הנדסאים כיתה י"ג
להלן LINK לקובץ נוסחאון במערכות הספק להנדסאים כיתה י"ג.
מאתר משרד החינוך.

http://www.elecompofakim.cet.ac.il/FileViewer.ashx?id=6976נוסחאון במערכות הספק הנדסאים כיתה י"ד
להלן LINK לקובץ נוסחאון במערכות הספק להנדסאים כיתה י"ד.
מאתר משרד החינוך.

http://www.elecompofakim.cet.ac.il/FileViewer.ashx?id=7312