התקשר ל: 054-4280483 

תיכנון

יעוץ ופיקוח

ביצוע

הדרכה

כח רצון הוא מניע חזק יותר מהחשמל או מהרוח.  
(אלברט אינשטיין)

בטא תשתיות חשמל (ארנון בן טובים)

תורת החשמל- חשמלאי מוסמך

קורס תורת החשמל- חשמלאי מוסמך

להלן LINK לקובץ בתחום תורת החשמל עבור סטודנטים ללימודי חשמלאי מוסמך עבור הפרקים:

א. מבוא ומושגי יסוד.
ב. מעגלים בזרם ישר.
ג. אנרגיה והספק.
ד. אלקטרוכימיה.
ה. מגנטיות ואלקטרומגנטיות.
ו. קבלים.
ז. מעגלי מתח וזרם חילופין חד מופעיים.
ח. התנגדות, קיבול והשראות במעגלי זרם חילופין.
ט. מעגלי זרם חילופין ומערכות תלת מופעיות.
י. מכשירי מידידה ושיטות מדידה.
 
בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.

http://files.webydo.com/153293/B.Ele.pdf