התקשר ל: 054-4280483 

תיכנון

יעוץ ופיקוח

ביצוע

הדרכה

כח רצון הוא מניע חזק יותר מהחשמל או מהרוח.  
(אלברט אינשטיין)

בטא תשתיות חשמל (ארנון בן טובים)

אלקטרוניקה של מערכות הספק

קורס אלקטרוניקה של מערכות הספק-הנדסאי חשמל

להלן LINK לקובץ בתחום אלקטרוניקה של מערכות הספק עבור סטודנטים הנדסאי חשמל עבור הפרקים:

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.

חלק א':
א. ממירים AC to DC
ב. תריסטורים בבקרת הספק.

http://files.webydo.com/153293/E.Ele.a.pdf

חלק ב':
א. בקרת הספק לזרם ישר.
ב. ממירים DC to AC
ג. ממירי תדר.
ד. מיצבים.
ה. מעגלים שונים.

http://files.webydo.com/153293/E.Ele.b.pdf