התקשר ל: 054-4280483 

תיכנון

יעוץ ופיקוח

ביצוע

הדרכה

כח רצון הוא מניע חזק יותר מהחשמל או מהרוח.  
(אלברט אינשטיין)

בטא תשתיות חשמל (ארנון בן טובים)

מתקני חשמל

קורס מתקני חשמל-הנדסאי חשמל


להלן LINK לקובץ בתחום מתקני חשמל ומערכות הספק עבור סטודנטים הנדסאי חשמל

חלק א' הכולל את הפרקים:
א. זרמים והספקים בזרם חילופין.
ב. חישובי רשתות.
ג. זרמי קצר.
ד. העמסה והגנה על מוליכים.
ה. שיפור גורם ההספק.

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.
http://files.webydo.com/153293/Ele2017.A.pdf

חלק ב' הכולל את הפרקים:
ו. ציוד בלוח חשמל.
ז. הארקות והגנות בפני התחשמלות.
ח. מערכות הספק למתח גבוה ועליון.
ט. תאורה.
י. נספחים

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.
http://files.webydo.com/153293/Ele2017.B.pdf

קורס מתקני חשמל-חשמלאי מוסמך


להלן LINK לקובץ בתחום מתקני חשמל ורשת עבור סטודנטים בקורס חשמלאי מוסמך

חלק א' הכולל את הפרקים:
א. חישובי רשתות.
ב. שיפור גורם ההספק .
ג. הארקות והגנות בפני התחשמלות.

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.
http://files.webydo.com/153293/I.Ele6.A.pdf

חלק ב' הכולל את הפרקים:
ד. שרטוט סכמתי חשמלי.
ה. תכנון דירת מגורים.
ו.  תכנון בית מלאכה ובית עסק.
ז. משק החשמל בישראל.
ח. תאורה.
ט. שערים לוגים ודיאגרמת סולם.
 
בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.
http://files.webydo.com/153293/I.Ele6.B.pdf

קורס מתקני חשמל-חשמלאי ראשי


להלן LINK לקובץ בתחום מתקני חשמל ורשת עבור סטודנטים בקורס חשמלאי ראשי
חלק א' הכולל את הפרקים:
א. זרמים ןהספקים בזרם חילופין.
ב. חישובי רשתות.
ג. זרמי קצר .

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.
http://files.webydo.com/153293/I.Ele7.A.pdf

חלק ב' הכולל את הפרקים:
ד. שיפור גורם ההספק.
ה. הגנות על מוליכים.
ו.  הארקות והגנות בפני התחשמלות.
ז. תאורה.

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.
http://files.webydo.com/153293/I.Ele7.B.pdf