התקשר ל: 054-4280483 

תיכנון

יעוץ ופיקוח

ביצוע

הדרכה

כח רצון הוא מניע חזק יותר מהחשמל או מהרוח.  
(אלברט אינשטיין)

בטא תשתיות חשמל (ארנון בן טובים)

מתקני חשמל

קורס מתקני חשמל-הנדסאי חשמל

להלן LINK לקובץ בתחום מתקני חשמל ומערכות הספק עבור סטודנטים הנדסאי חשמל

א. זרמים והספקים בזרם חילופין.
ב. חישובי רשתות.
ג. זרמי קצר.
ד. העמסה והגנה על מוליכים.
ה. שיפור גורם ההספק.
ו. ציוד בלוח חשמל.
ז. הארקות והגנות בפני התחשמלות.
ח. מערכות הספק למתח גבוה ועליון.
ט. תאורה.
י. נספחים

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.

http://files.webydo.com/153293/Ele2020.1.pdf

חוק ותקנות החשמל 2010

http://files.webydo.com/153293/Ele.2010.100.pdf

קורס מתקני חשמל-חשמלאי מוסמך


להלן LINK לקובץ בתחום מתקני חשמל ורשת עבור סטודנטים בקורס חשמלאי מוסמך

חלק א' הכולל את הפרקים:
א. חישובי רשתות.
ב. שיפור גורם ההספק .
ג. הארקות והגנות בפני התחשמלות.

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.

http://files.webydo.com/153293/I.Ele6.A.pdf

חלק ב' הכולל את הפרקים:
ד. שרטוט סכמתי חשמלי.
ה. תכנון דירת מגורים.
ו.  תכנון בית מלאכה ובית עסק.
ז. משק החשמל בישראל.
ח. תאורה.
ט. שערים לוגים ודיאגרמת סולם.
 
בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.

http://files.webydo.com/153293/I.Ele6.B.pdf

קורס מתקני חשמל-חשמלאי ראשי


להלן LINK לקובץ בתחום מתקני חשמל ורשת עבור סטודנטים בקורס חשמלאי ראשי
חלק א' הכולל את הפרקים:
א. זרמים ןהספקים בזרם חילופין.
ב. חישובי רשתות.
ג. זרמי קצר .

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.

http://files.webydo.com/153293/I.Ele7.A.pdf

חלק ב' הכולל את הפרקים:
ד. שיפור גורם ההספק.
ה. הגנות על מוליכים.
ו.  הארקות והגנות בפני התחשמלות.
ז. תאורה.

בפרקים אלו הסברים ותרגילי דוגמא.

http://files.webydo.com/153293/I.Ele7.B.pdf