התקשר ל: 054-4280483 

תיכנון

יעוץ ופיקוח

ביצוע

הדרכה

כח רצון הוא מניע חזק יותר מהחשמל או מהרוח.  
(אלברט אינשטיין)

בטא תשתיות חשמל (ארנון בן טובים)

הדרכה

חברת בטא תשתיות לאור נסיונה הרב בפרוייקטים בתחום החשמל
מספקת בנוסף גם שרותיי הדרכה לגורמי מקצוע שונים:

שרותי יעוץ מקצועי טלפוני לבעלי מקצוע (חינם).
שרותי יעוץ והדרכה מקצועיים תוך כדי ביקור האתר.
שרותי הדרכה מקצועיים לעובדים במפעל הלקוח.
שרותי הדרכה בתחום בטיחות לעוסקים בתחום החשמל.
הרצאות בקורסים בתחום החשמל במסגרת בתי ספר ומכללות.